ÚOCHB

Skupina Zuzany Kečkéšové

Nádorové supresory
Vědecká skupina
Juniorská
BIO cluster

O naší skupině

Cílem vědecké skupiny doktorky Zuzany Kečkéšové je identifikace a charakterizace nových tumor supresorových drah v lidských nádorových buňkách s vizí získání nových poznatků využitelných ve vývoji léčiv. Skupina Dr. Kečkéšové se zabývá především tkáněmi, které nádorová onemocnění spíše nepostihují - ty už cestu jak se účinně rakovině bránit nalezly a mohou tak pro nás být cenným zdrojem informací. Jejich studiem je možné nalézt nové tumor supresory a jejich dráhy využít v našem boji s rakovinou. Výzkum skupiny Dr. Kečkéšové je postaven na in vitro a in vivo studiích především v biologické oblasti, ale i v chemické, biochemické nebo biofyzikální ve spolupráci se špičkovými pracovišti po celém světě.

[fotografie HeLa buněk v záhlaví © Tom Deerinck, NIGMS, NIH]

image